અમારો સંપર્ક કરો:

   

      

   

      ઉપરોક્ત ફૉર્મ દ્વારા આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

      3rd Floor, Kirtan Kendra Building,

      Opp.Utpal Sanghvi School, Mumbai 400049.

      Phone: 91-22-26250910     Email: forbes_gs@yahoo.co.in

      ફાર્બસ ગુજરાતી સભા સરનામું:

      ફાર્બસ ગુજરાતી સભા

      કીર્તન કેન્દ્રના મકાનમાં ત્રીજે માળે

      ઉત્પલ સંઘવી સ્કૂલની સામે

      સંત જ્ઞાનેશ્વર માર્ગ

      મુંબઈ ૪૦૦૦૪૯

      ફોન: ૯૧-૨૨-૨૬૨૫૦૯૧૦

      ઈમેલ: forbes_gs@yahoo.co.in

   

      Forbes Gujarati Sabha

      3rd Floor, Kirtan Kendra Building

      Opp.Utpal Sanghvi School

      Sant Gyaneshwar Marg

      Mumbai 400049, India.

      Phone: 91-22-26250910

      Email: forbes_gs@yahoo.co.in

   

      કામકાજનો સમય:

      સોમથી શુક્ર: સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬ સુધી

      દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે: સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬ સુધી

      દર મહિનાના પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમાં શનિવારે: રજા

      દર રવિવારે: રજા

   

      ફાર્બસ ગુજરાતી સભા :

   

Forbes Gujarati Sabha © Copyright
© ફાર્બસ ગુજરાતી સભા