અમારો સંપર્ક કરો:

   

      

   

      FORBES GUJARATI SABHA

      Shree Keertan Kendra, 3rd Floor,

      Opp. Utpal Sanghvi School,

      Sant Dnyaneshwar Marg, Juhu

      Vile Parle West, Mumbai 400049.

      Rajesh Doshi: +91 22 2625 0910; (+91) 836-9795793

      Email: forbes_gs@yahoo.co.in

      ફાર્બસ ગુજરાતી સભા

      કીર્તન કેન્દ્ર, ત્રીજે માળે

      ઉત્પલ સંઘવી સ્કૂલ સામે,

      સંત જ્ઞાનેશ્વર માર્ગ, જૂહુ

      વિલે પાર્લે (પશ્ચિમ)

      મુંબઈ ૪૦૦૦૪૯

      ફોન: ૯૧-૨૨-૨૬૨૫૦૯૧૦; મોબાઈલ: (૯૧) ૮૩૬-૯૭૯૫૭૯૩

      ઇમેલ: forbes_gs@yahoo.co.in

   

      FORBES GUJARATI SABHA

      Shree Keertan Kendra, 3rd Floor,

      Opp. Utpal Sanghvi School,

      Sant Dnyaneshwar Marg, Juhu

      Vile Parle West, Mumbai 400049.

      Rajesh Doshi: +91 22 2625 0910; (+91) 836-9795793

      Email: forbes_gs@yahoo.co.in

   

      કામકાજનો સમય:

      સોમથી શુક્ર: સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬ સુધી

      દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે: સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬ સુધી

      દર મહિનાના પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમાં શનિવારે: રજા

      દર રવિવારે: રજા

   

      ફાર્બસ ગુજરાતી સભા :

   

Forbes Gujarati Sabha © Copyright
© ફાર્બસ ગુજરાતી સભા